DISCLAIMER VOOR MUNDO-MELOCOTON.COM

mundo melocotón BV (BE0809.361.268), hierna te noemen mundo melocotón, geeft hierbij toegang tot mundo-melocoton.com ("de Website") en nodigt u uit om online uw bestellingen te plaatsen. mundo melocotón behoudt zich het recht voor op elk moment onderdelen aan te passen of te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te doen.


BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

mundo melocotón spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht kan de inhoud onvolledig en/of onjuist zijn. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving van mundo melocotón. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Op basis van dergelijke fouten komt geen overeenkomst tot stand. mundo melocotón kan nimmer aansprakelijkheid aanvaarden voor links naar websites of diensten van derden op de Website.


ROYALITEIT

Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende deze materialen liggen bij mundo melocotón. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan ​​zonder schriftelijke toestemming van mundo melocotón, tenzij anders bepaald in dwingend recht (zoals auteursrecht) tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.