DISCLAIMER VOOR MUNDO-MELOCOTON.COM

mundo melocotón BV (BE0809.361.268), hierna te noemen mundo melocotón, geeft hierbij toegang tot mundo-melocoton.com ("de website") en nodigt u uit om uw bestellingen online te plaatsen. mundo melocotón behoudt zich het recht voor om te allen tijde onderdelen te wijzigen of te verwijderen zonder u daarvan op de hoogte te stellen.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

mundo melocotón streeft ernaar de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht kan de inhoud onvolledig en/of onjuist zijn. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving van mundo melocotón worden gewijzigd. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de gevolgen van dergelijke fouten. Op basis van dergelijke fouten wordt geen overeenkomst gesloten. mundo melocotón kan nooit aansprakelijkheid aanvaarden voor links naar websites of diensten die door derden op de Website worden aangeboden.

ROYALTY

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze materialen zijn bij mundo melocotón. Het kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van mundo melocotón, tenzij anders bepaald in dwingend recht (zoals het auteursrecht), tenzij anders bepaald door specifieke materialen.